Právna úprava v SR


čl.13 Ústavy Slovenskej republiky - 460/1992 Zb. (.doc)

365/2004 Z.z. - antidiskriminačný zákon (.doc)

§ 13 Zákonníka práce - 311/2001 Z.z. (.doc)


-----------------------------------------

Články II-80 a II-81 Zmluvy o Ústave pre Európu
(Zmluva by mala nadobudnúť platnosť 1. novembra 2006)