Slávni geji

Slávni gayovia

Jedinci v každej kultúre a každom období histórie ľudstva utvárali sexuálne a emocionálne vzťahy s jedincami ich vlastného pohlavia. Vedľa desiatok miliónov gejov, ktorí po sebe nezanechali v histórii žiadnu zmienku, poznáme aj gejov ktorých prínos našej spoločnosti bol mimoriadny.

Napriek impozantnému číslu slávnych gejov je nemožné vytvoriť ich úplný zoznam. Preukázateľné dôkazy o sexuálnom živote jedinca sú zriedkavé či už dávno zničené. Dôkazy sa ťažko získavajú ak počas života jedinca existovali právne, fyzicke či sociálne tresty kvôli nie-heterosexuálnej orientácii. V niektorých prípadoch bádatelia musia jednoducho zvážiť dostupné poznatky o jedincovi a urobiť fundovaný záver.

Homosexuálna či bisexuálna orientácia a správanie slávnych osobností na zozname, ktorý nájdeš na tejto stránke, bola jasne zdokumentovaná alebo všetky dodnes zachované dôkazy o tom svedčia.

Nakoniec chcem povedať, že je ťažké identifikovať osobu ako geja ak žil v spoločnosti v ktorej sexuálny styk medzi osobami rovnakého pohlavia bol štandardom a takýto styk často v očiach spoločnosti prevyšoval heterosexuálny styk (antika).

Majo